Lift & Carry-trucker

De kompakte Lift & Carry-truckene er forsynt med prosjektspesifikt lasthåndteringsutstyr. De er beregnet på transport av små, kompakte laster, f.eks. stabler av små lastbærere på traller, små hyller eller gitterkasser. Lift & Carry-truckene brukes gjerne i produksjonen hvis det ferdige varepartiet skal transporteres til transportavdelingen i form av stablede små lastbærere på rullebord.