Navigeringstyper for AGV-er

Navigeringen av de førerløse truckene er optisk og basert på magneter, triangulering og SLAM, noe som garanterer deg hundre prosent pålitelighet og personsikkerhet ved bruk av moderne teknologier.Flåteansvarlig håndterer styringen og optimaliseringen av alle transportordrer.Han kan motta ordrene fra alle lagerstyringssystemer eller ERP-systemer. Med våre programvareløsninger beholder du styringen over logistikken. Dessuten gir integreringen av Industry 4.0-funksjoner mulighet til å styre prosesser sentralt og dermed på en koordinert måte.