Plukktrucker

Plukktrucker automatiserer materialtransporten innen plukkeprosessen. Førerløse trucker muliggjør førerløs utveksling av lastbærere og prioritering av ordrer ved å koble dem til intelligente IT-systemer. På denne måten sikrer AGV-er optimaliserte ruter. Truckene brukes i henhold til person-til-gods-prinsippet og støtter både ergonomisk plukking av esker og plukking av flere ordrer.