Transportørtrucker

Transportørtrucker er AGV-systemer utstyrt med kjede-, rulle- eller spesialtransportører. De gjør det mulig å overføre paller hurtig til permanent installerte transportbånd. Dette sikrer rask og enkel transport mellom to overføringsstasjoner. For å inkludere forskjellige transportørhøyder kan disse AGV-ene utstyres enten med eller uten løftefunksjon.