Bærekraft

SSI Carrier overbeviser også når det gjelder bærekraft: Ved siden av økt lagertetthet og permanent tilgjengelighet garanterer den intelligente utkoblingen ved behov og bruken av passivt drevne komponenter en høy energieffektivitet. Posesortereren kjennetegnes også av høy driftskapasitet og prosessikkerhet samt vedlikeholdsfattig drift.