Fleksibilitet og allsidighet

SSI Carrier kan transportere artikler på inntil 3 kg fra sektorene mote, legemidler, kosmetikk eller detaljhandel på skånsomt vis. Artikkelspekteret spenner fra klesplagg, sko, kosmetikk, via leketøy og til husholdningsartikler og elektriske artikler. 

Takket være RFID-teknologi og håndtering av enkeltartikler kan både mindre oppdrag som er typiske for e-handel, og større oppdrag for detaljhandel, klargjøres i en hvilken som helst kombinasjon og rekkefølge i et system. 

Kjerneelementet i SSI Carrier-systemet er matrisesorteringen. Artiklene som behøves for kundeoppdrag, kan plukkes i ulike forhåndslagrede systemer, og overføres usortert til SSI Carrier-systemet. Der dannes det sorteringspartier av kundeoppdragene. Disse ordnes i en tilfeldig sekvens ved hjelp av intelligent matrisesortering – også innenfor rammen av et kundeoppdrag. Slik kan oppdrag av ulik størrelse og med ulike mål bearbeides samtidig, tas ut i ønsket rekkefølge ved lossestasjonene, emballeres og klargjøres for forsendelse. 

Takket være SSI Carrier-systemets modulære oppbygning kan individuelle løsninger sammenstilles variabelt og rimelig på grunnlag av de standardiserte komponentene. Svært høye sorteringstall (mange tusen til flere titusen per time) kan realiseres. Således kan systemet alltid tilpasses fremtidige endringer og utvides.