Optimalisert plassutnyttelse og høy lagringstetthet

SSI Carrier er også kjent for optimalisert plassutnyttelse. Systemet kan designes over flere nivåer med en kompakt intern stålkonstruksjon som sparer verdifull lagerplass. Dessuten muliggjør bruken av motoriserte køtransportbånd en lavere konstruksjonshøyde. Den reduserte størrelsen fører til økt lagringstetthet, og dermed bidrar systemet i stor grad til økt effektivitet og reduserte kostnader.