Fritt definerte tidsblokker

WAMAS® LRM beregner alle avstander, forflytnings- og materialhåndteringstider i varehuset. Avhengig av transportmiddelet som brukes eller hastigheten til den aktuelle fasen som overvåkes, deler systemet alle lagerprosesser inn i fritt definerbare tidsblokker. De ideelle tidene for hver aktivitet blir da sammenlignet med den faktiske tiden hver aktivitet tar. . Denne vurderingen av lagerproduktiviteten viser tydelig hvilke prosesser som øker verdien og hvilke som ikke gjør det. I tillegg registrerer og evaluerer WAMAS® LRM lagerfaser som ikke kan klassifiseres som verdiskapende, men nødvendige.