Planlegging av arbeidskraft

Definerte nøkkeltall for planlegging av personellbruken gjør det enklere å styre daglig lagerdrift. Denne informasjonen er alltid tilgjengelig og er viktig for planlegging og optimal utnyttelse av ressursene. Dette kan selvsagt øke hele produktiviteten i lageret.