Utveksling av informasjon

Utveksling av informasjon gjennom hele forsyningskjeden

 

Ved hjelp av SAP programvareløsninger for logistikk kan du planlegge og kontrollere prosessene dine; prosessene blir mer transparente, og utvekslingen av informasjon langs hele forsyningskjeden sikres.