Software-Solutions

WAMAS® GO! i detalj

 • Return on Investment oppnådd på kort tid

 • Lave vedlikeholdskostnader

 • Vedvarende innsparinger

 • Høy grad av investeringssikkerhet

 • Regelmessige oppgraderinger

 • Velprøvd server-arkitektur

 • 24/7 support over hele verden

 • Moderne og brukervennlige konsepter

 • Konstant tilgjengelighet

 • Åpenhet for fremtidige endringer

 • Intuitiv visning av materialflyten

 • Dashboard og key performance indicators (definerte indikatorer)