Alt som var i endring er nå en smidig, helautomatisert prosess

Nedstrømsprosessen og produksjonskontroll styres via SAP. I tillegg huser et 5-raders høyreollager og et 7-raders miniloadsystem med automatiske lagrings- og uthentingsmaskiner de ulike bildelene frem til de trengs i produksjonen. Utallige båndsystemskomponenter, samt bruken av roboter for automatisert avlasting fra pall, sikrer høy prosesseffektivitet i materialflyten.