Megatrend globalisering: Økende innflytelse på hele samfunnet

Den økende globaliseringen er kjennemerket gjennom en stadig videregående integrasjon og internasjonalisering av markeder og stigende innflytelse på samfunnet. Dette begynner med undervisningsvesenet og vokser inn i privatliv og relasjoner.

Utviklinger:

  • Økende eksporter og mer deltakelse fra nylig industrialiserte land i verdenshandelen og økonomisk vekst. En ny middelklasse utvikler seg i de oppadstrebende landene (BRIC, Next Eleven) og i Mellom- og Øst-Europa.

  • Den etablerte «middelstandsmagen» i industrilandene skrumper inn. Sosialsystemene presses og det finnes stadig flere superrike med voksende formuer.

  • Alt som kan automatiseres underkastes en kontroll med hensyn til gjennomførbarhet og lønnsomhet. Skritt for skritt overtar maskiner stupide arbeid og arbeid som virker trettende på mennesker. Menneskets ansvar forskyver seg. Arbeid blir lettere, verdier forskyver seg fra det materielle og henimot det immaterielle.

  • Den økende globaliseringen fører til sterkere regionalisering. Regionale produkter blir til viktige verdiskapningsfaktorer.

  • Grensene mellom de forskjellige kulturene kommer til å forsvinne mer og mer.

  • Nasjonale, europeiske og multilaterale lover og bestemmelser blir stadig mer finmasket og et tvingende krav i den globale konkurransen.