Megatrend individualisering

I mer enn 100 år har samfunnet vært preget av en streben etter autonomi og selvbestemmelse og forfallet av klassiske hierarkimodeller. Menneskene former og viser deres identitet og personlighet gjennom sitt konsum og gjennom søk etter nye forbindelser. Viktige livsavgjørelser forskyves for å holde flere opsjoner åpne så lenge som mulig.

Teknologier:

  • Fabbing – individuell egen fremstilling av produkter ved hjelp av 3-D-printere

  • Rapid Manufacturing – bruk av profesjonelle 3-D-printere for individualiserte produkter

Utviklinger:

  • Utløst gjennom ønsket om et personlig «virkelig liv» og gjennom behovet for selvrealisering endrer de tradisjonelle livsmønstrene seg. Skifte av arbeidsplass, skifte av bosted, partnerskifte – biografien består nå mer og mer av avslutninger og nybegynnelser.

  • Menneskene bruker internett som plattform for selvfremstilling og offentliggjøring av personlig innhold. Det oppstår stadig flere do-it-yourself nettsteder som understreker ønsket om individuelt utformede ting til daglig bruk.

  • Fritt valgte tilhørigheter som venner og temarelaterte communities erstatter den tradisjonelle familien.

  • Kommersielt potensiale ligger i utviklingen av personaliserte produkter og tjenester på grunnlag av modulære konsepter.