Megatrend konnektivitet: Alt er koblet sammen med alt

Verden er i stadig stigende grad organisert i nettverk. Om online eller offline, alle og enhver underholder en hel rekke forbindelser med andre. Ofte er disse svært løse, men de er nesten alltid digitalisert. Smart devices, som er sammenkoblet over internett og som kommuniserer med hverandre, blir mer og mer til følgesvenner i hverdagen, og alle livsområder, uansett om yrkesmessig eller privat, er forbundet med hverandre og smart.

Teknologier:

 • Digitalisering – alt som kan digitaliseres blir også digitalisert

 • Internet of Things – kommunikasjonen forskjellige enheter seg imellom øker stadig

 • Big Data – nye kunnskaper og forretningsmodeller gjennom intelligent analyse

 • E-handel og mobile commerce – stadig økende ønsker om øyeblikkelig leveranse

 • SoLoMo (Social, local, mobile) – konvergensen av samarbeidende, lokal baserte og mobile teknologier

 • Lead Management – blir absolutt maktpåliggende for ethvert foretak

 • Pop-Up Money – stadig flere «parallellvalutaer» oppstår (eksempelvis Bitcoin)

 • Digitalization – everything that can be digitalized is digitalized

Et utdrag av aktuelle utviklinger:

 • Markedssektorer og hele markeder konvergerer, det oppstår økosystemer av nye typer. Foretak utvikler seg til åpne verdiskapningsnettverk.

 • Den økende individualiseringen og «singling» fører til at mennesker søker kontakt og relasjoner til andre via temporære communities, som finner sammen rundt et bestemt tema. Community-tenkning og en «klubbmentalitet» vinner stadig mer betydning.

 • Konnektivitet og digitalisering hører uadskillelig sammen. Gjennom den økende digitaliseringen oppstår stadig nye grensesnitt, overflater og handlingskonsepter. Arbeid, kommunikasjon og samliv blir stadig raskere.

 • Forbindelsen mellom smarte wearables og forbruksvarer og prognoseprogramvare gjør der lettere for foretak å finne frem til disse behovene som enkeltindividene har og å tilby dem produkter og tjenester som er nøyaktig tilpasset deres spesielle situasjon. Dette har innvirkninger på de forskjelligste bransjer og leveringskjeder.

 • Analoge verdiskapningsprosesser, erfaringer, produkter og tjenester digitaliseres i stadig økende grad. Nye forretningsmodeller har høykonjunktur. Så å si daglig oppstår det nye sosiale media startups i markedet. E-handel vinner stadig større markedsandeler, med en utrolig hastighet.

 • Vennskap, rådgivning og salg finner stadig oftere sted online. Online-nettverk og communities til spesielle temaer blir stadig viktigere for kundekontakten.