Megatrend neo-økologi: Mer enn bare naturvern

Neo-økologi er mye mer enn naturvern eller motpolen til storindustri. Bærekraftighet og effektivitet trenger gjennom på alle områder og forbinder økonomi, økologi og sosialt ansvar. Stadig flere forbrukere bestemmer seg for «gode» merker og foretak som gjør mer enn bare å tilby et produkt, men som gir et løfte, yter et bidrag til deres kunders liv, til medarbeiderne og til samfunnet som helhet.

Utviklinger:

  • For suksessfulle foretak er miljøvern, gode arbeidsbetingelser og samme sjanser til forfremmelse for alle en selvfølge, og de betrakter seg selv som «et godt foretak» som på en aktiv måte tar sitt ansvar overfor samfunnet.

  • Kundene vurderer etiske og økologiske aspekter ved produkter og merker i stadig stigende grad før de bestemmer seg for et kjøp.

  • Et kultivert konsum, som i dag allerede er synlig for produktene kaffe, te, bekledning og næringsmidler erstatter de klassiske «status-luksusvarene».

  • Foretak legger vekt på en bærekraftig produksjon allerede ved produktutviklingen og stiller kundenytten bærekraftighet som «merverdi» stadig mer i fokus for deres markedsføring.