E-HANDEL

Den raske veksten innen netthandel har forårsaket fundamentale endringer i virksomheter, og kommer med et helt nytt sett med utfordringer. For å holde følge med denne utviklingen, må virksomheter øke effektiviteten og strømlinjeforme prosesser, samtidig som kostnadene må reduseres. Din virksomhet kan tjene på og vokse med netthandel, med et skreddersydd intralogistikkonsept fra SSI SCHÄFER.

HANDEL ER ENDRING

Elektronisk handel eller "netthandel" henviser til kjøps- og salgsprosesser som finner sted på internett. Denne typen elektronisk handel har bragt fundamentale endringer til handel, som påvirker hvordan virksomheter drives. Netthandel er i rask økning, på grunn av endrede vaner hos forbrukerne. Varer handles nå langt oftere på internett enn i tradisjonelle butikker. Netthandel er i vekst, og denne trenden vil bare fortsette i fremtiden. Virksomheter er nødt til å tilpasse seg for å ikke tape terreng om de ønsker å være til stede i netthandel nå og i fremtiden.

Ekstrem konkurranse i markedet, lave marginer, mindre bestillinger og et stadig økende produktutvalg i endring betyr at netthandelsaktørene tvinges til å implementere stadig mer effektive prosesser, samtidig som leveringstidene må optimaliseres. Dette er kritiske suksess- og konkurransefaktorer innen netthandel. Dette gjelder både store og mellomstore virksomheter. Samtidig må man håndtere sesongbaserte topper og – avhengig av bransje – en stor returandel. Selv om utfordringene netthandelsaktørene står overfor når det gjelder intern godsflyt i ulike bransjer likner hverandre, er de ikke identiske. Strategiene for individuelle løsninger er svært forskjellige, og svært bransjespesifikke. I lys av dette har SSI SCHÄFER spesialisert seg på seks sektorer i markedet, der vi kombinerer all vår kompetanse: næringsmiddelbransjen, mat og drikke, detaljhandel og grossistleddet, helse og kosmetikk, mote og industri.

Hver dag beviser våre mer enn 10 000 ansatte på over 70 kontorer, inkludert 10 produksjonsanlegg og 4 kompetansesentre, hvorfor SSI SCHÄFER er blant de virksomhetene i bransjen med de beste resultatene. Med vårt omfattende produktutvalg og våre innovative og skreddersydde løsninger kan vi løse nesten alle utfordringer. For å vinne i det svært konkurransepregede netthandelsmarkedet, må virksomheter ha en ekstremt effektiv og fleksibel løsning for intralogistikk. Dette gjør dem i stand til å levere varer fra et svært stort produktutvalg til kundene i løpet av neste dag. Modulære løsninger basert på skalerbare systemelementer gir de beste resultatene. De skaper fleksible intralogistikkstrukturer som er i stand til å håndtere kravene fra den svært dynamiske netthandelen.

SSI SCHÄFERs styrke ligger i å levere løsningsorientert teknologi som setter kundene våre i stand til å vokse gjennom endring.

SSI SCHÄFER tilbyr et bredt utvalg produkter og løsninger for virksomheter som ønsker å vokse innen netthandel. Disse strekker seg fra manuelle til del og helautomatiske systemer. Kombinert med kompetent bistand og planlegging fra våre eksperter, setter våre produkter og løsninger deg i stand til å tilpasse intralogistikken til kravene fra netthandel, samtidig som virksomheten din forberedes på kommende endringer. Tilpasset intralogistikk sikrer at du er i stand til å oppfylle de høye kravene fra kundene dine. Samtidig vil netthandel drive veksten i virksomheten din!

Løsninger for netthandel og effektiv rutehåndtering. De tradisjonelle salgskanalene "detaljhandel" og "postordre" blir stadig mer sammenflettet. På mange områder er de forvandlet til multikanal- eller omnikanal-modeller. Den videre veksten i netthandel resulterer i stadig mer komplekse og krevende leverandørkjeder. SSI SCHÄFER adresserte disse endringene tidlig, og etablerte raskt et team med eksperter på netthandel for å utvikle de nødvendige løsningene og konseptene. Vår "Fulfillment Factory" er et av disse intelligente konseptene. Dette er et modulsystem for å optimalisere plukking og ordrebehandling, som er ideellt for netthandel. Varene kan sorteres og sekvensieres på en svært dynamisk måte og på minst mulig areal. Returer er integrert, og B2C- og B2B-bestillinger håndteres samtidig. Dette gjør Fulfillment Factory spesielt interessant for et bredt utvlg produkter som klær, sko, elektriske artikler, leker, husholdningsartikler, medisiner, kosmetikk og andre forbruksvarer.

De overliggende båndsystemene SSI Carrier og SSI Mover er sentrale elementer i Fulfillment Factory. SSI Carrier, hengetransportørsystem er utviklet for gods på inntil 3 kg, mens SSI Mover transporterer gods på inntil 10 kg. Lastevognene er utstyrt med en RFID-brikke eller en strekkode. Dette hindrer feil og sørger for høy pålitelighet.

SSI SCHÄFER er entreprenør og totalleverandør. Vi tilbyr våre kunder en komplett pakke som inneholder alt de trenger av produkter, løsninger og tjenester. Dette lar oss tilby et fullstendig skreddersydd konsept for intralogistikk, som er i stand til å håndtere de høye kravene og konstante endringene i netthandel. Med et effektivt intralogistikkonsept legger du grunnlaget for kundetilfredshet, og sikrer virksomhetens vekst og suksess. SSI SCHÄFER står bak deg, som en trygg partner!