Endring er det eneste som er konstant.

Elektronisk handel eller "netthandel" henviser til kjøps- og salgsprosesser som finner sted på internett. Denne typen elektronisk handel har bragt fundamentale endringer til handel, som påvirker hvordan virksomheter drives. Netthandel er i rask økning, på grunn av endrede vaner hos forbrukerne. Varer handles nå langt oftere på internett enn i tradisjonelle butikker. Netthandel er i vekst, og denne trenden vil bare fortsette i fremtiden. Virksomheter er nødt til å tilpasse seg for å ikke tape terreng om de ønsker å være til stede i netthandel nå og i fremtiden.