artificial_intelligence_03

Et moteord med mange sider

Digital transformasjon har for lengst blitt en integrert del av både privatliv og arbeidsliv. Alle snakker om “digital transformasjon". Allikevel finnes det mange ulike tolkninger av konseptet, og hva det faktisk betyr i den virkelige verden. Noen snakker om en plattformøkonomi, andre snakker om Industri 4.0, og andre igjen er fokusert på digitale fabrikker.