artificial_intelligence_03

Høye ytelser

Som verdens ledende ekspert på intralogistikk, tilbyr vi kundene våre en totalpakke som omfatter program- og maskinvareløsninger som er skreddersydd for selskapets behov. Denne komplette pakken av produkter og systemer utvikles i sin helhet internt hos oss. Dermed kan vi også sikre at hver individuelle komponent oppfyller våre høye krav til kvalitet.

Vår omfattende erfaring kom godt med i utviklingen av logistikkprogramvaren WAMAS®. Denne programvaren er blant de kraftigste lagerstyringssystemene på markedet, og kobler sammen alle de intralogistiske komponentene for å skape et intelligent system. Programvaren overvåker og kontrollerer alle de intralogistiske komponentene, fra effektiv og fleksibel ordrebehandling til godsflyt og ressursoptimalisering. I tillegg analyseres og rapporteres viktige nøkkeltall (KPI-er). WAMAS® skiller seg ut i markedet ved sin enestående stabilitet og eksepsjonelt lave vedlikeholdsbehov. I tillegg tilpasser systemet seg enkelt til mange ulike selskapsstørrelser: alle våre kunder, fra oppstartsselskaper til store virksomheter, tjener på vår omfattende bransje- og prosesskompetanse. Begge sider av denne kompetansen er kombinert i WAMAS® for å skape en enestående programvare.

Vårt WAMAS® Lighthouse kontrollpanel for logistikk er en sentral informasjonsplattform. I tillegg gir det også en visuell fremstilling av system, materialflyt og nøkkelindikatorer, samtidig som det byr på en lang rekke overvåkingsmuligheter. Dermed kan du optimalisere prosesser, korte ned plukktider og dermed redusere kostnader, og styre alle operative prosesser på en effektiv måte.