artificial_intelligence_03

La oss kaste litt lys over emnet

Digital transformasjon beskriver i bunn og grunn en progressiv endringsprosess, drevet av digitale verktøy og teknologier. Det gjelder også for logistikkbransjen. Denne endringsprosessen påvirker både samfunnet og virksomheter. Konsekvensen er at påvirkningen av digital transformasjon når ut til nesten alle deler av livene våre. For virksomheter betyr det ikke bare økt bruk av nye digitale teknologier. Det betyr også nye og revolusjonerende digitale forretningsmodeller. Disse skaper i sin tur helt nye muligheter.