Moderniseringsaktiviteter

SSI SCHÄFER tilbyr et bredt utvalg moderniseringsløsninger til våre kunder. Disse er skreddersydd for virksomhetens egne krav og bidrar til raskere og bedre ytelser i virksomhetens eksisterende intralogistikkprosesser.

Modernisering av anlegg og kontrollsystemer:

Serieteknologi, drivere som krever mye vedlikehold, høyt energiforbruk og gamle, proprietære kontrollsystemer hører gamle dager til. Modernisering av drivere og kontrollsystem, samt utskiftning av utdaterte komponenter med nye og mer energieffektive enheter ("grønn logistikk") kan forbedre ytelsene med inntil 30%.

Energibesparelser fra SRM-komponenter:

Ved å utstyre eksisterende maskiner (SRM) med moderne kontrollenheter oppnår man betydelige besparelser i energiforbruk, for eksempel ved intelligent kobling av kretser eller energitilbakeføringsenheter.

Utvidelser forbedrer effektiviteten:

En annen og avgjørende del av våre moderniseringsløsninger, er utvidelse av eksisterende systemer. Man kan enkelt oppnå en bærebraftig forbedring i effektiviteten ved å implementere flere lagerganger eller båndløp. Mengden tilgjengelig plass kan økes ved å modifisere eksisterende transportruter, erstatte komponenter eller konvertere reoler.

Prosessoptimalisering gjennom IT-modernisering:

Modernisering av IT-landskapet ved å erstatte server- og klientmaskinvare, oppdatering av operativsystem eller databaser, endring eller utvidelse av eksisterende IT-prosesser eller en endring i versjonshåndtering kan også være et viktig bidrag til å optimalisere prosessene.