Retrofit

Pålitelig intralogistikk med høye ytelser er helt avgjørende for å kunne være både produktiv og konkurransedyktig. Lagermodernisering kan opprettholde eller forbedre systemytelsene over tid. Slike aktiviteter, som ofte kalles "retrofitting", gir virksomheten muligheten til å gradvis fornye eller utvide lageranlegget sitt, mens driften opprettholdes. Underveis kan de tilpasses til gjeldende behov og krav fra markedet.