Internasjonalt hovedsete Neunkirchen (DE)

SSI SCHÄFER-gruppens hovedsete ligger i Neunkirchen i Tyskland. 

En oversikt over kompetansene:

  • Lager-, ordreplukkingssystemer- og transportkasser

  • Stasjonære reoler og plattformsystemer

  • Palle-, volum-, utkragings- og skyvereoler

  • Gjennomløps- og forsyningsreoler

  • Helautomatiske høylagerreoler og silolagre

  • Lagerautomater 

  • Dynamiske miniload systemer

  • Verksteds-, bedrifts- og kontorinnredninger 

  • Avfallsteknikk og gjenvinning