3PL-selskapet DSV velger det takhengte transportbåndsystemet SSI Carrier

Fleksibel posesorteringsløsning for ordrebehandling ved e-handel

Endringer i forbruker- og kjøpsatferd skaper store utfordringer for mange selskaper. Kundene forventer permanent varetilgjengelighet og rask levering på døren. Dermed øker presset på at selskaper skal kunne oppfylle stadig mer komplekse kundekrav på en mer effektiv måte. Behovet for automatisering med pålitelige teknologiske og digitale systemer stiger også, fordi ordrene må kunne behandles raskt for å sikre et høyt servicenivå. Moderne logistikksystemer som posesortereren SSI Carrier fra SSI SCHÄFER, kan også oppfylle disse kravene. Med dette takhengte transportbåndsystemet får det globale 3PL-transport- og logistikkselskapet DSV tilstrekkelig kapasitet til å kunne takle kundenes stadig voksende e-handelsvekst og de enorme sesongtoppene i ordrene – samtidig som produktene håndteres ekstremt skånsomt.

Over hele verden opplever utallige selskaper fra forskjellige bransjer de samme utfordringene, som skyldes endret forbruker- og kjøpsatferd, turbulente markedsforhold og konsekvensene av den globale pandemien. Stadig flere forbrukere setter pris på å kunne handle på nett når som helst og hvor som helst. For å være konkurransedyktig krever forhandlere intralogistikk med høy kapasitet som kan støtte butikklevering og direkteordrer fra kunder fra ett distribusjonssenter. Moderne logistikkløsninger må være så kompakte, fleksible og effektive som mulig for å sikre rask tilgang til de ønskede varene, håndtere endringer i ordreprofiler, takle topper på en effektiv måte og sørge for at returnerte varer umiddelbart blir tilgjengelige igjen.

SSI Carrier oppfyller alle disse komplekse kravene. Posesortereren fra SSI SCHÄFER er et plassbesparende og allsidig takhengt transportbåndsystem for parallell behandling av forskjellige salgskanaler. En enkelt lastbærer sørger for transport, mellomlagring, sortering og sekvensering av flate og hengende varer i ett system, samtidig som gjennomstrømningen blir høy. Den automatiske sorteringsløsningen frakter kundeordrer til pakkestasjoner i ønsket rekkefølge, uansett ordrestørrelse, og sikrer effektiv behandling av returer, slik at løsningen passer særlig godt til e-handel. SSI Carrier krever minimalt med plass og sørger for høyest mulig lagringstetthet i et svært skalerbart og fleksibelt system som kan utvides med en modulbasert og individuelt tilpassbar design.

“Det innovative konseptet med motoriserte køtransportbånd sikrer en svært skånsom transport av varene i posene. Dermed forhindrer man at posene kolliderer med hverandre, noe som vanligvis skjer på tyngdekraftbaserte nedadgående transportbånd. Dette er nøkkelen til håndtering av sensitive produkter og emballasje, for eksempel i helseprodukt- og kosmetikkbransjen,” understreker Dr. Michael Zacher, Product Manager Overhead Conveying hos SSI SCHÄFER.

Kjernefunksjonen i posesortereren er den unike matrisesorteringsalgoritmen. Kombinasjonen av matrisesortereringen og den dynamiske mellomlagringen gjør det mulig å hente varer som er plukket i partier fra forskjellige soner, i sorterte kundeordrer som raskt kan leveres på pakkestasjonene i ønsket rekkefølge og innen kort tid. Ved bruk av RFID-teknologi og behandling av enkeltvarer er systemet designet for fleksible ordrestrukturer og kan kombinere små e-handelsordrer, store detaljhandelsordrer og plukk-og-hent-ordrer for et stort vareutvalg med minimalt antall produktberøringer.

SSI Carrier passer særlig godt til bruk ved e-handel og distribusjon i flere kanaler innenfor mote, legemidler, kosmetikk og detaljhandel. I posene transporteres varer som klær, sko, kosmetikk eller husholdningsapparater på opptil 2,5 kg.

"E-handelsvirksomheter står for tiden overfor en svært dynamisk utvikling. Den modulbaserte designen på SSI Carrier-systemet gir en kostnadseffektiv løsning med høy skalerbarhet. Med intelligent kombinasjon av modulene kan man oppnå veldig høy sorteringskapasitet for opptil mange tusen varer per time. Det gjør systemet veldig fleksibelt og sikrer at det kan tilpasses til fremtidige forretningsvolumer når som helst. Med kombinasjonen av en skreddersydd programvareløsning, moderne visualiseringsteknologi og brukertilpasset service kan SSI SCHÄFER gi kunden en totalløsning fra én enkelt kilde,” oppsummerer Dr. Michael Zacher. 

Beste praksis: Automatisert distribusjonssenter for e-handel for det globale 3PL-transport- og logistikkselskapet DSV

Stigende etterspørsel fra forbrukere som handler på nett, førte til at det globale 3PL-transport- og logistikkselskapet DSV fikk behov for å øke kapasiteten for å kunne håndtere et voksende antall e-handelskunder. I 2019 fikk DSV intralogistikkeksperten SSI SCHÄFER til å designe og implementere en svært automatisert løsning i sitt eksisterende distribusjonssenter i Brampton i Canada. Lageret betjener kunder fra helseprodukt- og kosmetikksegmentet som har distribusjon i Canada.

Som hovedentreprenør utarbeidet og implementerte SSI SCHÄFER en skreddersydd og bruksklar logistikkløsning for DSV. Det dynamiske posesorteringssystemet SSI Carrier er også en del av DSVs innovasjonsstrategi. Ordrer plukkes i partier og overføres til posesortereren med automatiske førerløse WEASEL®-trucker. På lastestasjonen for posene legges hver vare i en egen pose, som deretter mellomlagres til man har et helt ordreparti. Partiet transporteres deretter til en matrisesorterer, der ordrene sorteres i ønsket rekkefølge. På lossestasjonen for posene tas de sorterte varene ut av posene og pakkes i kasser for forsendelse.

I tillegg til at DSV kunne opprettholde driften, muliggjorde totalløsningen den veksten i e-handelskapasiteten som DSV trengte for å kunne sikre en problemfri behandling av onlineordrer og dekke behovene ved topper.

“Den største utfordringen vi stod overfor, var å håndtere den stadig voksende e-handelen hos kundene våre. Posesortereren SSI Carrier gav oss nødvendig kapasitet til å takle denne veksten og de enorme sesongtoppene,” forklarer Rob Chanona, Managing Director hos DSV Solutions i Canada.

Se den nye DSV-videoen

Finn mer informasjon her

Healthcare & Cosmetics

Bransjer

Healthcare & Cosmetics

Fenix_576_Matrixsorter.tif

Posesorterer SSI Carrier

News and press

Case study DSV Canada

Ingen elementer tilgjengelig