Coop investerer i en av de mest omfattende automatiseringsløsningene i verden

Coop, en Sveriges ledende matvarekjeder, velger SSI SCHÄFER som hovedleverandør av intralogistikk til en avansert, energieffektiv og høyt automatisert logistikkløsning til det nye distribusjonssenteret på 77 000 kvadratmeter i Eskilstuna i Sverige.

Det nye distribusjonssenteret til Coop, som er strategisk plassert midt i Sverige, skal ta seg av distribusjonen av varer til Coops mer enn 800 butikker rundt om i landet. Storparten av vareflyten kommer til å passere gjennom to høyt automatiserte, robotiserte kasseplukkingssystemer for kjølevarer og varer i omgivelsestemperatur. Resultatet blir et bærekraftig og høyeffektivt lager som vil levere mer enn 600 000 enheter per dag. 

SSI SCHÄFER løser denne oppgaven ved hjelp av 3D-Matrix, et unikt system som vil gjøre Coop i stand til å oppfylle sin målsetting om fleksibilitet og produktivitet og samtidig ha evnen til å produsere butikkvennlige paller. Dette er mulig takket være SSI SCHÄFERs prisbelønte shuttle-system, som forsyner både kasseplukkingsroboter og arbeidsstasjoner for stykkplukking med varer i en strengt ordnet sekvens. I tillegg til omfattende bruk av roboter vil Coop forbedre hele leveringskjeden, fra distribusjonssenter til transport og hele veien til butikkene og forbrukernes middagsbord.

Coop, en Sveriges ledende matvarekjeder, bruker jernbane til storparten av varetransporten sin og er kåret til "Sveriges mest bærekraftige detaljist". I tråd med dette vil Coops nye distribusjonssenter bli direkte integrert med det landsomfattende jernbanenettet, noe som vil gi mindre veitransport og reduserte utslipp av CO2.  Som en av verdens ledende leverandører av materialhåndteringsløsninger er SSI SCHÄFER en ideell partner for selskaper som vil sikre god og bærekraftig økonomi nå og i fremtiden. Arbeidet for bærekraft, som selskapet faktisk også fremmer innenfor initiativet "50 Sustainability and Climate Leaders", var et viktig kriterium da Coop valgte SSI SCHÄFER som strategisk partner for dette innovative prosjektet.

Med sikte på å ivareta behovet for vedlikehold av en av de største automatiseringsløsningene i verden  har SSI SCHÄFER og og en annen partner samarbeidet med utdanningssystemet i Sverige om å utvikle en toårig grad som Technician for automation and robotics. SSI SCHÄFER er ett av flere selskaper som har forpliktet seg til både å ta inn lærlinger og holde forelesninger innenfor dette programmet. 

Det nye, innovative logistikksenteret inntar sin rolle som hovedelementet i Coops leveringskjede i 2024.
 

Coop in text no


Kontakt person

Anastasiia Benko Marketing Manager Telefon: +47 32733500 E-post: anastasiia.benko@ssi-schaefer.com