schäfer_coop_eskilstuna-198.jpg

Hvordan og hvorfor Coop går bort fra manuell drift

Fra manuell drift til et av verdens største automatiserte distribusjonssentre

I oktober 2020 annonserte Coop, en av de ledende matvarekjedene i Sverige, og SSI Schäfer, en av verdens ledende leverandører av produkter og systemer for intralogistikk, starten på et langsiktig samarbeid.

Vi tok en prat med Mats Tornard, prosjektleder i Strategic Supply Chain hos Coop, om prosjektet, dets nåværende status og Coops mål på lengre sikt. Mats gav oss en oppsummering av hvordan og hvorfor Coop bestemte seg for å gå fra et helt manuelt lager til et av verdens største automatiserte distribusjonsentre.

"Vi har sett mange overganger til automatisering innenfor vår bransje. Produktiviteten som oppnås med automatisering, er umulig å nå med manuell varehåndtering", sier Mats Tornard, prosjektleder i Strategic Supply Chain hos Coop.

Basert på en vurdering av arbeidsmiljøet til de ansatte, utviklingen på lengre sikt og behovet for kontinuerlig effektivitet gjorde Coop en strategisk beslutning om å investere i et nytt og høyautomatisert logistikksenter.

Alt på lager: Hvordan systemet i anlegget på 77 000 m2 vil fungere

Hvis du har verdier du ikke vil gå på akkord med, så beskriv dem i klartekst før prosjektet starter. Det gjorde Coop. Kjeden hadde fokus på de ansatte og på bærekraft i alle beslutninger de gjorde om det nye anlegget. For det første vil vareleveransene bli knyttet til det landsomfattende jernbanenettet for å redusere bruken av biler og dermed også CO2-utslippene.

Mesteparten av de inngående varene vil ankomme det nye distribusjonssenteret via jernbane og vil bli losset rett utenfor mottaksområdet. Varemottaksområdet får et transportørsystem, inkludert en NOK-stasjon og en pallekontrollstasjon der det føres tilsyn med om innpakning, posisjonering og lasthåndtering er gjort korrekt. Deretter leveres varene til høylageret for plassering i påvente av ordrer. Pallene kommer deretter til stasjonen for depalletering, der de inndeles i individuelle esker for lagring og senere bruk i kundeordrer.

3D-MATRIX Solution® fra Schäfer, som kundene kaller et "plukklager", er ment å fungere som en eskebuffer. Lagerplassene vil bli betjent av SSI Flexi-shuttler, som tar seg av plassering og henting på lageret. Den påkrevde sekvensen for palletering bestemmes automatisk på forhånd og styres av SSI Schäfers egen logistikkprogramvare WAMAS®, som tar hensyn til innholdet i ordren og garanterer både pallestabilitet og minimalt transportvolum. SSI Flexi leverer deretter eskene til palleteringsstasjonen, der en palleteringsrobot sørger for å sette ordrene sammen for sending.

Klargjorte paller leveres til sendingsbufferen, der alt gods som skal til samme kunde eller sted, konsolideres i påvente av utsending. Til slutt ankommer lastebilene, og pallene blir transportert i lasterekkefølge til utleveringsportene.

"Noen ganger er det komplisert å gjøre ting enkelt" – smiler Mats Tornard – "men jeg tror at vi sammen har klart å lage en flott løsning".

Vi kunne ikke vært mer enige.

Status nå

"Til tross for alle utfordringene som pandemien har ført med seg, kan vi heldigvis si at vi følger fremdriftsplanen prosjektet, og at vi ikke har hatt noen forsinkelser så langt", kommenterer Mats Tornard. "Vi har nettopp fullført oppføringen av distribusjonssenteret. SSI Schäfer er nå i gang med bygging av høylageret og SSI Flexi-shuttle-reolene. Samtidig arbeider vi også med å legge om de interne prosessene våre, slik at vi kan få optimalt utbytte av det nye systemet."

Fordeler, ingen tvil

"Det er veldig bra at begge selskaper ser på samarbeidet som et langsiktig partnerskap. Vi legger med tilfredshet merke til at SSI Schäfer alltid streber etter å gi oss fordel av nye løsninger som ikke var tilgjengelige på layout- og designstadiet. Denne proaktive og innovative tenkemåten vil definitivt bidra til at vi kan realisere potensialet til distribusjonssenteret fullt ut."

Ved hjelp av det nye anlegget vil Coop kunne øke ytelsen i forsyningskjeden. Coop kommer til å få en betydelig økning i antall sendte ordrer per dag samt mer tilgjengelig og betydelig mer presis transport, takket være en bedre jernbaneforbindelse.

Coop tar sikte redusert lossetid ved butikkene ved å sørge for kundevennlige paller, idet palleteringen overlates til palleteringsroboter som en del av SSI Case Picking-systemet. Det vil øke den samlede ytelsen og sikre en raskere og mer solid oppbygning av pallene.

En av de viktigste fordelene som forventes fra løsningen, er et tryggere og ergonomisk bedre arbeidsmiljø. På det nåværende anlegget utføres alle prosessene manuelt, noe som omfatter tunge løft, uheldige arbeidsstillinger osv. Når den nye løsningen er på plass, vil mesteparten av det utfordrende arbeidet utføres av automatisert utstyr, og personalet trenger stort sett bare å ta seg av overvåkings- og styringsfunksjoner. Dermed kan Coop og selskapets ansatte tenke mindre på mulige helserisikoer og mer på hva som kan gjøres for å bedre fortjenestemulighetene ytterligere.

Dette er nøyaktig slik støttefunksjonene, dvs. intralogistikk og forsyningskjede, bør være.

Ansvaret ligger på oss: fremtiden må være bærekraftig

"Bærekraft er en av Coops kjerneverdier", forklarer Mats.

Og slik har det vært i mange år. For 30 år siden var for eksempel selskapet den første matvarekjeden i Sverige som introduserte sitt eget økologiske varemerke, Änglamark. Merket er godt kjent i Sverige og har beholdt sine opprinnelige verdier, der hensynet til miljøet står i fokus. I tråd med dette ble Änglamark i 2020 utpekt som Sveriges mest bærekraftige merke av Sustainable Brand Index. I år gikk utmerkelsen enda en gang til Coop.

Mats fortsetter: "Vi vurderer alltid de miljømessige og økologiske aspektene før vi starter et nytt prosjekt."

SSI Schäfer tenker på samme måte. I 2020 ble SSI Schäfer det første selskapet innen materialhåndtering som ble medlem av initiativet 50 Sustainability and Climate Leaders. Programmet har som formål å bekjempe klimaendringene og bidra til FNs 17 bærekraftsmål (UNSDG). Initiativet har en sterk oppfordring til deltakerne om å utvikle innovative og bærekraftige forretningsmodeller. Det nye logistikksenteret samsvarer med et slikt bærekraftskonsept. Dette innebærer at kun materialer, maling og komponenter som er sertifisert og godkjent, brukes på byggeplassen.

Den nye løsningen vil også gi selskapet andre bærekraftsfordeler. Ved å flytte kjøle-/frysesoner og soner med omgivelsestemperatur inn i ett og samme anlegg, vil Coop trenge mindre transport og dermed redusere CO2-utslippene.

Coop benytter allerede jernbane til frakt av inngående varer, da dette er mest miljøvennlig. For det nye distribusjonssenteret dobles jernbanekapasiteten i forhold til dagens situasjon. To skinneganger vil gå direkte inn på lageret for å sikre jevn og rask lossing. Togene blir utvidet til maksimal tillatt lengde. Med denne løsningen vil Coop kunne håndtere fremtidig etterspørselsvekst uten å bruke andre transportmidler, for eksempel lastebiler.

"Coop er et selskap med stort mangfold, bærekraftig tankegang og sterk omsorg for sine ansatte. SSI Schäfer deler disse verdiene. Dette er noe av forklaringen på det fremgangsrike og sømløse samarbeidet mellom selskapene våre. Vi er glad for å kunne ta del i dette spennende prosjektet", konkluderer General Manager hos SSI Schäfer i Sverige, Michael Hillström.

Mats Tornard_Coop PM

Mats Tornard, prosjektleder i Strategic Supply Chain hos Coop