Ponsse investerer i fremtidsrettet løsning i eget lager

Da de innførte et intelligent automatiseringskonsept for internlogistikk for produksjonsleveranser, tilrettela SSI Schäfer for en produksjonsøkning på 50 prosent monteringsanlegget til Ponsse, en av verdens ledende produsenter av skogsmaskiner.

“Det gamle lagersystemet kunne ikke lenger sikre den kapasiteten og ytelsen vi trengte for å kunne øke og effektivisere produksjonen” sier Tapio Honkanen, logistikksjef i Ponsse Group. Derfor valgte produksjonsselskapet som har vært børsnotert siden 1995, å automatisere og digitalisere internlogistikken for levering av deler til samlebåndet, med et nytt logistikksenter på produksjonsstedet i Vieremä i Finland. Ordren om utforming og levering av den automatiserte internlogistikken gikk til SSI Schäfer. Honkanen beskriver de sentrale aspektene ved kontraktstildelingen slik: “Et overbevisende konseptforslag med moderne teknologier for plassbesparende lagring og effektive plukkprosesser, optimalisert med automatisering”. “SSI Schäfer forsto kravene våre, analyserte problemene, studerte og beregnet tall og gjennomstrømning – og presenterte deretter et fremtidssikret konsept som er utformet for å dekke våre behov. Ved hjelp av løsningen som SSI Schäfer implementerte, kunne vi øke leveransene til produksjonen med 50 prosent. I tillegg ble også produktiviteten og kvaliteten i lagerdriften vesentlig styrket”.

Ponsse Group som ble grunnlagt i 1970, er en av verdens ledende produsenter av skogsmaskiner. Produktrekken omfatter skogsmaskiner av alle størrelser og kategorier for alle verdens ulike klima- og grunnforhold. Alle produktene og de sentrale komponentene utvikles og produseres av Ponsse på selskapets anlegg i Vieremä. Fabrikken der har de senere årene blitt utvidet fra det som startet med 300 m2, til 4 hektar. Produksjonen får forsyninger til riktig tid fra det nye tilkoblede sentrallogistikksenteret. Der lagres 8000 ulike produkter, alt fra kjøretøyaksler på 4 tonn til små elektronikkomponenter. Logistikksenteret som driftes med to skift, forsyner 100 ulike opphentingspunkter på anleggets produksjonslinjer med forhåndsbestilte komponent- og monteringskit. For å kunne lagre komponentene, hente kitene raskt og feilfritt og levere produktlinjene på forespørsel, har SSI Schäfer implementert et automatiseringskonsept med pallebasert høylager (HBW), shuttle-system for lagring av mindre deler samt kompakt transportbåndteknologi og ergonomisk utformede plukkstasjoner.

Introduksjon av automatisering og digitalisering

Hver dag kommer i gjennomsnitt 12 trucker fra leverandørene med skogsmaskinkomponenter til logistikksenteret. For å kunne laste ut de mange ulike artiklene, har Ponsse integrerte ramper for godsmottak i logistikksenteret. “Dermed kan gaffeltruckene enkelt og komfortabelt laste ut varene fra siden” forklarer Jani Eronen, Aftersales Manager hos SSI Schäfer i Nord- og Øst-Europa. Leveransene flyttes til stedene for ompakking og lagring i logistikksenteret etter å ha blitt inspisert, mottatt og levert av  gaffeltruckene. I begge de automatiserte lagersystemene blir lagring og henting utført via det 200 meter lange transportbåndsystemet for paller eller containere som er plassert i frontsonen av lagerbygningene.

Når godspaller skal lagres i Ponsses høylager, fôres de inn i transportsystemet med gaffeltruckene på overføringspunktene i frontsonen. Det pallebaserte transportbåndsystemet fører pallene til SRM-maskinene (Storage-Retrieval Machines - henting-lagring-maskin). I det automatiserte høylageret med 3 midtganger og 3700 lagringssteder for pallelagring i dobbel dybde, sørger SSI Exyz SRM-maskinene fra SSI Schäfer for effektive lagrings- og henteprosesser på elleve reolnivåer. Hver enkeltmastenhet oppnår en gjennomstrømning på 40 doble sykluser per time. Når de kalles opp av monteringsstasjonene, hentes pallene til fire parallelle plukkstasjoner i frontsonen til høylageret. Der plukkes de påkrevde større komponentene manuelt fra kildepaller ved hjelp av løftearmer og transportpaller, støttet av ergonomiske lifter og skjermindikatorer. Transportbåndsystemet transporterer automatisk kildepallene tilbake til overføringsstasjonene i Exyz for lagring. På den måten effektueres 1600 ordrelinjer med store og tyngre komponenter hver dag. De fylte transportpallene til produksjonslinjene hentes av gaffeltrucker, kombinert ved behov med mindre deler som plukkes fra shuttle-lageret.

For helautomatisert lagring av mindre maskinkomponenter har SSI Schäfer satt opp det toppmoderne, fleksible shuttle-systemet på ett nivå, SSI Cuby. Det enestående og svært standardiserte lagringssystemet består av reoler, lifter, én Cuby-shuttle per lagringsnivå, en shuttle-kran for løfting, vedlikehold og nivåendringer for en shuttle, og kontrollprogramvaren. “Komponentene kan skaleres i tråd med modulprinsippet, noe som representerer en optimal inngangsløsning for automatiseringen og digitaliseringen av prosesser innen lagring av smådeler”, sier SSI Schäfer-sjef Eronen. “På den måten utgjør konseptet med Cuby shuttle-systemet en smart løsning som utnytter plassen optimalt ved lagring av smådeler i internlogistikken” Ett eksempel er det integrerte nyskapende og skalerbare liftsystemet på forsiden av lagringskuben som brukes til å fylle beholderne til reolnivåene og sikre et kompakt systemoppsett med maksimal lagringskapasitet. For lagring og henting utnytter shuttlene hele dybden i reolen. Den patenterte reoldybdestøtten for å styre LHD (lasthåndteringsenheten) er unik innen systemteknologi. På den måten tilrettelegger Cuby Shuttle-teknologien fra SSI Schäfer for dobbel dybde-lagring av beholdere og kasser som veier opptil 35 kg, og sikrer samtidig høy tilgjengelighet og gjennomstrømning.

15 000 beholdere i sirkulasjon

Dette er også tilfelle hos Ponsse. I dette 65 m lange Cuby-systemet med én midtgang betjener totalt 34 shuttler rundt 15 000 lagringssteder. Her lagres beholdere som tillater plukking av enkeltenheter. Lagring og henting til transportbåndsystemet og de to plukkstasjonene i frontsonen til shuttle-systemet, håndteres av to lifter. Den effektive dobbel lift-utformingen der LHD har funksjonalitet i to etasjer, sikrer en optimal gjennomstrømningshastighet. Mer enn 50 prosent av smådelene som leveres av leverandørene, er allerede emballert i lagringsenheter som er utformet for å kunne legges i kit på monteringsstasjonene. Etter at de har blitt hentet av gaffeltruckene, fraktes de til ompakkingsstasjonene hvor de ganske enkelt separeres fra pallene eller plasseres i containere og overføres til shuttle-lageret med transportbåndteknologi. “Deretter blir lagring og henting i lageret for smådeler og oppsettet i plukkstasjonene, automatisert”, sier Ponsses logistikksjef Honkanen. Pålitelig plukking av smådeler for levering til samlebåndet, utføres på de to vare-til-person-arbeidsstasjonene basert på Pick to tote-prinsippet. En beholder av samme type som kildebeholderen, fungerer som målbeholder. Totalt er 15 000 beholdere i LTF6220-serien fra SSI Schäfers containerserie, i sirkulasjon hos Ponsse for å fylle lagerstedene i Cuby-systemet og som transportcontainere for produksjonsforsyning.

Gjennom optimal koordinering av løfte- og shuttle-ytelsen med transportbåndteknologi i lagerets frontsone og og leveranser til de to gods-til-person-arbeidsstasjonene, kan de ansatte i Cuby-frontsonen hos Ponsse oppnå 6000 plukk per dag. Break-off-beholdere returneres til Cuby-systemet via transportbånd og lifter. Avhengig av innholdet i ordren, blir målbeholderne med komponentene fra Cuby-systemet, transportert rett til samlebåndene eller konsolideringsstasjonene for å plasseres sammen med pallekomponentene fra høylageret. Til slutt blir leveransen av de etterspurte punktene i produksjonen, utført med gaffeltruck eller trekkvogner. Når de er tømt, returneres beholderne med produksjonsleveranser til en spesiell forsendelsesbuffer i Cuby-systemet for å fylles på nytt.

“En harmonisk prosjektprosess og enestående teknologier for en automatisert materialflyt” oppsummerer Ponses logistikksjef Honkanen. “De automatiserte lagringssystemene optimaliserer kapasiteten på den tilgjengelige plassen. Både kapasiteten, tilgjengeligheten og tilgangshastigheten har blitt mye større. De automatiserte og optimaliserte internogistikkprosessene har akselerert den presise leveransen til produksjonslinjene og samlebåndsstasjonene på en bærekraftig måte, og økt produksjonen vår med mer enn 50 prosent. Derfor er konseptet som er implementert av SSI Schäfer, en fremtidsrettet løsning for oss.”