Steffen BERSCH ny administrerende direktør i SSI SCHÄFER Group

  • SSI SCHÄFER ansetter internasjonal erfaren administrerende direktør

  • Stillingen i konsernets styre er nå fylt.

SSI SCHÄFERs rådgivende styre har utnevnt Steffen BERSCH til administrerende direktør i SSI SCHÄFER-gruppen. Han tiltrer stillingen 1. mars 2020 og erstatter konsernets midlertidige administrerende direktør, Dr. Helmut Lindberg 1. april 2020. 

Steffen Bersch har vært medlem av GEA Group AGs styre siden 1. januar 2016 og har fra begynnelsen av året vært ansvarlig for avdelingene Liquid & Power Technologies, Food & Healthcare Technologies, Refrigeration Technologies and Global Technology. 

Steffen Bersch har jobbet i GEA Group AG siden 2000 og har hatt forskjellige seniorstillinger. Blant annet har han vært administrerende direktør i GEA Middle East i Dubai. Fram til slutten av 2019 var han ansvarlig for forretningsområdet Equipment som medlem av styret i GEA Group AG. 

Dr. Kay Mayland, leder av SSI SCHÄFERs rådgivende styre sier: "Det er en stor glede å ønske Steffen Bersch velkommen som administrerende direktør i SSI SCHÄFER-gruppen. Bersch bidrar med lang erfaring i strategisk utvikling av globale bedriftsgrupper." 

Aksjonærene og det rådgivende styret er overbevist om at den nye konsernsjefen på en bærekraftig måte vil supplere konsernledelsen i SSI SCHÄFER-gruppen.

Kontakt person

Lea Werthebach PR Manager Telefon: +49 2735 70-395 E-post: lea.werthebach@ssi-schaefer.com