Høytytende

At vi er ett av de mest høytytende foretak på vårt marked, er noe vi beviser dag for dag med våre mer enn 10.500 medarbeidere på over 70 plasser i verden, 7 produksjonssteder og 7 spesialiserte kompetansesentre. Vi kan levere et komplett produktspektrum, som strekker seg fra manuelle lagersystemer og helt frem til automatiske løsninger og IT-løsninger.