SSI SCHÄFER - Company Values

Pragmatisk

Uansett hvilke forespørsler kundene kommer til oss med: Vi løser problemet på en fleksibel og pragmatisk måte her og nå – men ikke uten å ha tenkt godt over de langsiktige innvirkningene.