SSI SCHÄFER: En innovativ logistikkpartner med langsiktige mål

For mer enn 80 år siden ble grunnstenen lagt til det vi i dag kjenner som SSI SCHÄFER-gruppen. Over 10 500 ansatte på  seks kontinenter utvikler i dag konsepter og løsninger for kunder i de fleste bransjer. På den måten skaper vi fremtidens internlogistikk. Vi utnytter de digitale mulighetene og bruker dem i en verden med komplisert materialflyt.


SSI SCHÄFER i Norge

Vi har vært aktive i Norge i mange år, og etablerte i 2017 SSI SCHÄFER AS i Norge for å komme enda tettere på våre norske kunder. SSI SCHÄFER AS er en del av den nord- og østeuropeiske avdelingen av SSI SCHÄFER, som har hovedkontor i Hadsund, Danmark og flere andre kontorer i Norden.

Siden 1976 har vi hatt et meget tett samarbeid med vår partner LIS, Lager & Industrisystemer AS, som er vår forhandler av manuelle og semiautomatiske produkter.

Vi deler i dag kontor med LIS i Vinterbro, hvor våre norske spesialister sitter klare til å hjelpe deg med dine lager- og logistikkudfordringer.