SSI SCHÄFER I NORGE

SSI SCHÄFER er verdens ledende tilbyder av produkter og systemer for intern materialhåndtering og avfallsteknikk.

I 70 operative selskaper og med over 7 produksjonssteder over hele verden, utvikler vi innovative konsepter og løsninger til våre kunders virksomheter. I denne prosessen skaper vi fremtiden for internlogistikken.