System Monitoring

Systemovervåkningen omfatter de tiltakene som er nødvendige for en langsiktig opprettholdelse av den løpende driften av lagerdatasystemene. Systemovervåkningen blir utført av et overvåkningsverktøy samt kvalifiserte teknikere ved fjernvedlikehold.

  • Manuell kontroll med jevne mellomrom gjør det mulig å identifisere og utbedre svake punkter

  • Identifikasjon av potensielle feil gjennom langtids-overvåkning 

  • Rask reaksjon på systemfeilmeldinger

  • Løsningsforslag samt ytelsesdata fastholdes i en månedlig rapport og gjøres tilgjengelig