Har dere et system som kan transportere og sortere klær på hengere?

Når det gjelder takmontert transportteknologi, tilbyr SSI SCHÄFER to produkter som er egnet til håndtering av varer på hengere, og det er SSI Single- og SSI Carrier-teknologi.

SSI Single er et system spesialutviklet for transport og sortering av hengende varer innen detaljist- og flerkanalsvirksomhet. Etter varemottak lagres elementene midlertidig i lagringsområdet for hengende varer til de skal hentes frem. Etter plukking transporteres varene på hengere til vareutlevering hvor de sorteres av et sorteringssystem.

SSI Carrier gjør det mulig å transportere flattliggende og hengende varer i ett system og er særlig egnet til e-handel. Flattliggende og hengende varer kan føres inn i systemet manuelt eller automatisk. Med matrisesorteingsmaskinen kan systemet betjenes så godt som uavhengig av bestillingsstørrelsen, og artikler kan sekvenseres selv innenfor en bestilling. En valgfri dynamisk buffer gjør det mulig å håndtere returer eller raskt omsettelige artikler, lagre dem midlertidig og mate dem inn i matrisesortingsmaskinen helt automatisk. SSI Carrier er dermed perfekt for særlige krav innen e-handel. Maskinen kombinerer maksimal fleksibilitet med kort behandlingstid og høy sorteringsytelse.