Healthcare & Cosmetics

Oppskriften på høyeste effektivitet

Følsomme produkter, komplett dokumentasjon og komplekse rammebetingelser stiller de strengeste krav til intralogistikken hos produsenter og distributører på området legemiddel og kosmetikk. Reduserte lagerbeholdninger krever hyppigere leveranser, også av mindre mengder. Kundenes forventninger og ønsker, eksempelvis om raskere levering selv ved sen oppdragsinngang, øker kravene innenfor logistikkjeden.

På området kosmetikk spiller svært ofte en skånsom håndtering av produktet en vesentlig rolle. Emballasjen må ikke ha noen form for riper eller skade. Sesongmessige topper må dekkes på like linje med økende omnikanalhandel. Innen området legemiddel, forutsettes høye plukkhastigheter i tider med sterk belastning samtidig med absolutt pålitelighet.

Utfordringene som intralogistikken stilles overfor:   

  • Høye kvalitetskrav og liten feiltoleranse fra sluttkundens side

  • Flere leveranser per dag fører til oppdragstopper

  • Produktenes mange forskjellige former stiller strenge krav til håndteringen

  • Differensiering av produktene mellom legemidler som kan fås med og uten resept

  • Fullstendig sporbarhet til kvalitetssikring

  • Validering og sertifisering av programvareløsninger (GDP, GMP)

  • Integrering av verdiskapende tjenester

  • Batch-ordreplukking samt sortering for postordreapoteker

SSI SCHÄFER har et omfattende know-how og innovative teknologier til legemiddels- og kosmetikk industrien. Med til dette teller både manuelle samt del- og helautomatiske løsninger.

Løsninger fra SSI SCHÄFER:

 

THE RECIPE FOR ULTIMATE EFFICIENCY

Konseptet som SSI SCHÄFER har utviklet for det nye distribusjonssenteret til den franske legemiddelgrossisten CERP Rouen i Lyon, tilbyr en optimert vareflyt fra varemottak til forsendelse av ca. 16000 artikler og 25000 oppdrag per dag. Det mest sentrale elementet for plukking av oppdragene med produkter som omsettes hurtig, er en A-Frame med 18 moduler og 2052 kanaler. Ytterligere løsningsmoduler: Transportørsystemer, reolsystemer, ergonomiske arbeidsstasjoner ved varemottaket, håndteringssystemer, programvare WAMAS®.

LAST NED

Ekspertise innen hver bransje

SSI SCHÄFERs ekspertise omfatter spesifikk kunnskap og lang erfaring med individuelle løsninger.

1.3 MB

Lasting effects: Solutions for Healthcare & Cosmetics. Automated processes,

Lasting effects: Solutions for Healthcare & Cosmetics. Automated processes, guaranteed security and optimized supply capability.

1.2 MB

SSI SCHÄFER & BD Rowa

Two strong partners for sustainable solutions in pharmaceutical distribution.

2.7 MB

HVORDAN KAN VI HJELPE?