Individuelle løsninger

For alle palleterings- og depalleteringsoppgaver gjelder følgende: Parameterne for prosedyren kan tilpasses individuelt til dine spesifikke krav. Avhengig av lagerorgansisasjonen kan man eksempelvis bruke knekkarm- eller portalrobot.

Dessuten garanterer de automatiske prosessene en knirkefri omplassering i en integrert systemløsning.

En helautomatisering er imidlertid ikke den optimale løsningen for alle brukere. Derfor tilbyr vi også løsninger for en automatisering som vokser med omfanget og som dermed muliggjør en trinnvis økning av mekanisering og teknologi. Da man ved bruken av teknologi og automatisering bør vise sunn fornuft, stiller vi også på dette området brukerne et omfattende tilbud av utrolig fleksible, ergonomiske og innovative løsninger til delautomatisering og arbeidsstasjoner til disposisjon.

På områder der prosesser ikke kan finne sted uten at medarbeidere deltar, krever optimeringen av grensesnittet mellom menneske og maskin en sakkyndig analyse av alle forløp og rammebetingelser. Arbeidsprosesser og arbeidsmiljø må tilpasses de respektive medarbeiderne på en fleksibel måte og kan utover dette også bidra til en fysisk avlastning.