Dynamikk uten flaskehalser

Takket være den spesielle designen til vår 3D-MATRIX Solution® behandles lagerkubusen som et system som er åpent til alle sider – på denne måten oppstår uavhengige prosesser, samtidig som flaskehalser unngås. Her gir vår 3D-MATRIX Solution® muligheten til å få tilgang til alle artikler i lagersystemet, og den betjener alle tilsluttende gods-til-person arbeidsstasjoner direkte med de ønskede lagerartiklene. Overalt der hvor enkelte oppgaver må utføres av medarbeidere, legger vi stor vekt må ergonomi.

Gjennom en uinnskrenket tilgjengelighet i den løpende anleggsdriften, er vedlikeholdet meget enkelt. De forskjellige utbyggingstrinnene kan dessuten problemløst integreres i infrastrukturen til ditt allerede eksisterende lagerstyringssystem.