Picking of hanging garments with RFID scanner

Ergonomiske arbeidsstasjoner

For våre arbeidsstasjoner legger vi stor vekt på ergonomi og har derfor utviklet konseptet ergonomics@work!® . Til våre manuelle plukkingsløsninger bruker vi eksempelvis naturlige, hudvennlige og allikevel robuste materialer som bidrar til dine medarbeideres velvære og følgelig også til produktiviteten.