pick@work – for høyere kvalitet ved monteringen

Krevende montasjearbeider må hele tiden ta høyde for økonomiske faktorer. Vår pick@work er en utvidelse på touch-panelet. pick@work-teknologien hjelper deg til å optimere arbeidsprosesser, øke effektiviteten og forbedre kvalitetsstandardene – idet det tas hensyn til ergonomiske aspekter – til beste for dine medarbeideres helse.

Det lysstyrte montasjesystemet maksimerer ytelsen ved arbeidsstasjonen der det monteres manuelt. Fastlagte parameter for forløp og integrerte montasjeanvisninger optimerer arbeidsprosessene.

Innovasjonen: Systemet knytter sammen ergonomiske arbeidsstasjoner med Pick by Light, og det fører medarbeideren skritt for skritt gjennom prosessen til montasjearbeidet ved hjelp av en displayveiledning. Medarbeideren velger ut ordrene via displayet, og deretter lyser lagerplassene opp i riktig montasjerekkefølge. Samtidig fører bilder eller tegninger over montasjeskrittene medarbeideren skritt for skritt gjennom arbeidsprosessen ved hjelp av veiledningen på displayet. Arbeidsprosessens kompleksitet blir tydelig, feilkvoten minimeres og kvaliteten sikres.