BÆREKRAFTIG INTRALOGISTIKK

Enkel tilgang til gods sørger for at virksomheter kan sørge for raske og pålitelige kundeleveranser. I netthandelens tidsalder er dette en nøkkelfaktor. Tilpasset intralogistikk som er skreddersydd etter bransjens og kundens behov garanterer den nødvendige tilgjengeligheten av varer. Samtidig kan virksomheter forsvare og styrke sin posisjon i et ekstremt konkurranseutsatt netthandelsmarked.

UTILGJENGELIG HØRER FORTIDEN TIL

I en digitalisert verden, der forbrukerne bokstavelig talt er et museklikk unna produktene de ønsker, er permanent, pålitelig og fleksibel tilgjengelighet av varer og tjenester en stadig viktigere konkurransefaktor for virksomheter. I et ekstremt konkurranseutsatt marked spiller dette en kritisk rolle for virksomhetens suksess. I en tid der varer og tjenester er tilgjengelig på nett, døgnet rundt, kan kundene raskt og enkelt handle ønskede produkter der de er tilgjengelig, uten at de er nødt til å akseptere lang leveringstid.

I både B2C- og B2B-virksomheter, er kundene vant til å motta produktene de har bestilt raskt og enkelt, samtidig som de kan overvåke status på sin bestilling på nett i sanntid. Disse forventningene har en ekstremt stor effekt på både lagrings- og leverandørkjeder.

For intralogistikken betyr denne utviklingen at vareflyten i stadig større grad akkompagneres av dataflyt. Disse datene garanterer at leverandørkjedene er transparente nok. Derfor kreves den samme pålitelige tilgjengeligheten som for selve varene. Dette er helt avgjørende for å kunne gi kundene informasjon om leverandørens lagerstatus i sanntid, og lar dem se status på sin bestilling når som helst. På grunn av disse stadig mer kompliserte prosessene i intralogistikk, blir informasjonsteknologi en stadig viktigere strategisk faktor. Utallige prosesser må vises og presenteres på en transparent måte i manuelle, delautomatiserte og helautomatiserte lageranlegg.

NæringsmiddelbransjenMatvarebransjen, og da spesielt netthandel av mat, stiller svært spesifikke og ekstremt høye krav til intralogistikksystemer. Produktutvalget er ofte stort og raskt økende. Kundestrukturen er variert, og strekker seg fra internasjonale virksomheter til småbutikker. Generelt er varene skjøre, og har kort holdbarhet. Derfor må utløpsdatoer og batchnumre spores løpende, og varene må håndteres ekstremt varsomt. Virksomheten involverer dessuten mange små ordre med korte bestillingstider og leveringsvinduer. Dessuten må man ta høyde for sesongvariasjoner og til og med ukentlige økninger i etterspørselen. For å imøtekomme disse utfordringene og garantere varetilgjengeligheten, trenger kundene et intralogistikksystem med høy ytelse, som er både skreddersydd men også skalerbart.

Moderne intralogistikkløsninger legger det perfekte grunnlaget for permanent og pålitelig varetilgjengelighet. Intralogistikksystemene må imidlertid også tilpasses til den spesifikke bransjen og til kundene. Dette krever dybdekunnskap om bransjen, samt omfattende erfaring. Det finnes ingen universalkonsepter, da kravene til de ulike kundene og bransjene varierer stort. Ekspertene hos oss i SSI SCHÄFER er svært godt kjent med disse kravene. De vil finne den perfekte løsningen for deg og din virksomhet. Som systemleverandør er vi dessuten ikke begrenset til enkeltteknologier, men tar høyde for det fullstendige systemet. Vår omfattende portefølje, som inneholder moderne teknologi som roboter, stordataanalyser og utvidet virkelighet, er nesten unik. Takket være in-house-produksjon kan vi tilpasse alle systemkomponenter, fra reoler til omfattende automasjonsløsninger og IT-støttede kontrollsystemer, til kundens individuelle behov.

WAMAS® er et styringssystem for lageranlegg som er utviklet in-house av SSI SCHÄFER, og kobler sammen alle komponenter i intralogistikksystemet for å skape et intelligent system som håndterer materialflyt, plukking og transportprosesser i lageranlegget. Ved å bruke dette systemet kan ytelsene til anlegget tilpasses spesielt til de individuelle bransjekravene, samtidig som varetilgjengeligheten kan garanteres.

Dessuten innhenter WAMAS® kontinuerlig informasjon om plassering, antall og kvalitet på de lagrede varene. Systemet sammenstiller denne informasjonen, og gjør den tilgjengelig for både virksomheten og kundene. Kombinert med lagernivåer og tilgjengelighet, skaper dette en best mulig transparens.

Høy tilgjengelighet av varer har blitt et grunnleggende krav for umiddelbar levering, og er topp prioritet for å legge til rette for korte leveringstider. Det legger grunnlaget for virksomhetens suksess. Ved å modernisere sine interne logistikkprosesser, kan virksomheter løse denne utfordringen og legge grunnlaget for fremtidig vekst. Hos SSI SCHÄFER fungerer vi som din kompetente og erfarne partner. Våre enestående systemløsninger sikrer optimal varetilgjengelighet for din virksomhet. Dette sørger for at du trygt kan møte utfordringene i markedet!

ET BLÅTT MIRAKEL

Spesialtilpassede containere gir stor fleksibilitet, og løser et langvarig og eksepsjonelt dyrt problem.

LES MER
cs_maerklin.jpg

HVORDAN KAN VI HJELPE?