Utfordringene som intralogistikken stilles overfor

Logistikkbedrifter som ennå holder fast ved den ganske så stive og relativt endimensjonale type varelagring og forsendelse kommer i nær fremtid til å ha store problemer med å holde seg konkurransedyktige. Mange bedrifter bruker allerede delvis eller sågar helautomatiserte transportørsystemer. Derfor stilles logistikkfirmaer overfor spørsmålet om hvilke skritt som er nødvendige for ikke å bli akterutseilt i konkurransen.

I fremtiden vil krysskoblingen mellom data- og transportlogistikk spille en viktig rolle. Fremfor alt i forbindelse med Internett av ting (IoT) vil intelligente, selvstyrende kjøretøyer tilby automatiserte og fleksible logistikkløsninger som vi i dag bare så vidt skimter konturene av. Hvis man betrakter utviklingen fra e-handelens ståsted, der den stadig voksende produksjonen går hånd i hånd med transporten av stadig mindre partier, så er produksjonssentrene så å si ikke funksjonsdyktige uten en fleksibel og feilfri  transportlogistikk. Den fjerde industrielle revolusjonen (slagord «Smart Factory») kan altså bare realiseres så fremt logistikksystemer kan levere råstoffer, forprodukter og ferdige artikler til bestemmelsesstedet i rett tid.

Dette er innsikter som på langt nær har trengt gjennom overalt innen logistikken. «Mellomstore bedrifter forholder seg relativt tilbakeholdende når det gjelder dette temaet og avventer hva «de store» gjør, for deretter å kopiere dette om noen få år eller årtier» iakttar Thilo Jörgl. Dette er imidlertid ingen god strategi i en tid der digitaliseringen skrider frem i et rasende tempo. «Det finnes små moduler, som forebyggende vedlikehold (preventive maintenance), som uten problemer kan brukes allerede i dag, selv av mindre bedrifter.»

Dette understreker også Rainer Buchmann fra SSI SCHÄFER: «En moderne maskin eller et moderne anlegg har i de fleste tilfeller allerede alle nødvendige elementer ombord. Dermed har hvert selskap, uansett størrelse, allerede grunnlaget for Industri 4.0 i hendene.»