artificial_intelligence_03

Fleksibilitet og kvalitet

Med det individuelt designede anlegget reagerer Suning på den vedvarende boomen i omnichannel-handelen og dekker den økende etterspørselen innen e-handel. Her handler det fremfor alt om høyt tempo og samtidig leveransekvalitet og fleksibilitet samt maksimal ergonomi innen alle internlogistiske prosesser. I distribusjonssenteret blir det lagret rundt 20 millioner artikler og opptil 1,8 millioner posisjoner blir bearbeidet per dag. Maksimal tilgjengelighet, sikkerhet og lønnsomhet runder av kravet til logistikkløsningen for å kunne reagere mer dynamisk på de økende markedsbehovene med tanke på den videre ekspansjonen til selskapet.