Langsiktig partnerskap

Det vellykkede samarbeidet mellom JYSK og SSI SCHÄFER begynte med det første prosjektet i Danmark i 2007. Dette ble fulgt opp av to nye logistikksentraler i Polen og Sverige. Alle er spesialtilpasset lokale krav og kontrollert av den egenutviklede logistikkprogramvaren WAMAS®.

SSI SCHÄFER fungerte som hovedentreprenør ved utarbeidelsen av logistikkonseptet for prosjektet i Uldum i Danmark og var ansvarlig for den nøkkelferdige utførelsen av det store prosjektet med en omfattende innovativ løsning med moderne utstyr. I den første fasen ble det bygd tre kombinerte høylagre (hvert 136 m langt, 54 m bredt og 39 m høyt) med to tilkoblede miniload-kraner. De brukte et 2,5 km palltransportørsystem og et 1,8 km beholder- og kartongtransportørsystem.

Etter hvert som selskapet har vokst og produktporteføljen stadig blir større, har kravene til lagerkapasitet og prosesser økt. Tomten ble fullstendig modernisert og utvidet i 2019 – særlig takket være det fjerde høylageret (150 m langt ganger 100 m bredt ganger 43 m høyt). Det ga ytterligere 82 000 lagringsplasser og sju ytterligere plukkestasjoner. Noen av moderniserings- og utvidelsestiltakene, f.eks. utvidelsen av miniload-kranen, ble gjennomført av SSI SCHÄFERs Customer Service & Support team som en ettermontering uten å avbryte driften.

Resultatet er en av de største distribusjonssentralene i Danmark med en samlet kapasitet på 215 000 lagringsplasser for paller pluss 45 000 lagringsplasser for brett. Men det er ikke bare størrelsen som er imponerende. Det samme er effektiviteten hvor fire eksterne lagre ble konsolidert sentralt. Tungvint, dyr produktturisme er dermed et tilbakelagt kapittel.