Sterk partner for intralogistikk-komponenter

En logistikkløsning består av forskjellige komponenter og må ikke alltid stamme fra én kilde. SSI SCHÄFER tilbyr her passende løsninger med de riktige systemkomponentene og forsyner markedet med produkter med samlet kompetanse innen området SSI Mechatronics. Vi leverer daglig komponenter til en totalentreprenør, den såkalte systemintegratoren, som fører sammen systemer fra forskjellige tilbydere i en helhetlig logistikkløsning. SSI Mechatronics har etablert seg på markedet med en separat salgsorganisasjon som fokuserer på denne systemintegrasjonen.

Intervju med Arnold Lanz, visepresident Hub Development & Integrator Business hos SSI SCHÄFER

Hva gjør SSI Mechatronics?

Innen området SSI Mechatronics tilbyr og leverer vi utelukkende enkeltkomponenter. Navnet «SSI Mechatronics» henspiller på ytelsesomfanget: Det handler om mekanikk, elektronikk og sensorikk. Alt etter hva som er ønskelig, kan vi også utføre montering og idriftsettelse. Ved slike prosjekter er SSI SCHÄFER en ren underleverandør for andre totalentreprenører. Eksempler på typiske komponenter som SSI SCHÄFER selger som underentreprenør: transportteknikk for stor- og smålastbærere, hyllebetjeningsenheter og shuttles, ordreplukkings- og håndteringssystemer, beholdersystemer, og dynamiske lager- og hyllesystemer. I prinsippet kan vi levere komponenter fra hele produktporteføljen.

Hvor lenge har SSI SCHÄFER tilbudt løsninger innen området SSI Mechatronics?

De første tilløpene til komponenthandel kom i 2012. Siden har SSI Mechatronics gjennomført en rekke prosjekter med forskjellige systemintegratorer verden over. Forretningsområdet komponentlevering synes lovende. Bare i Tyskland finnes det ca. 700 aktive systemintegratorer i ulik form. Vi vil tilby systemintegratorene våre kvalitativt høyverdige produkter i større grad og posisjonere oss som komponentleverandør. På grunn av de to atskilte salgsorganisasjonene for sluttkunde- og komponentvirksomhet kan SSI Mechatronics konsentrere seg fullt og helt om systemintegratorene og deres forespørsler.

Hva betyr samarbeidet med en systemintegrator for SSI SCHÄFER?

For SSI SCHÄFER er samarbeidet med en systemintegrator svært viktig. Tilbakemeldingene fra en teknisk sakkyndig tredjepart angående de enkelte komponentene er svært verdifulle. Tilbakemeldingen viser oss hvor vi står, og hvor vi ligger i tet. Samtidig får vi inspirasjon som går direkte inn i vår produktutvikling. Slik oppstår det nye funksjoner. Vi styrker vår konkurranseevne og kan utnytte vår produksjonskapasitet optimalt.

Hvilke fordeler tilbyr SSI SCHÄFER systemintegratoren?

I SSI SCHÄFER får systemintegratoren en sterk partner, og han kan stole på våre høyverdige produkter. På grunn av den store produksjonskapasiteten kan også større prosjekter gjennomføres. Systemintegratoren får også tekniske fordeler: Han får ikke et individuelt planlagt og utviklet produkt, men et modulært system. Det betyr at enhetene i prinsippet er like og skal styres likt for ulike størrelser, hastigheter og krav. Systemintegratoren behøver derfor ikke å sette seg inn i SSI SCHÄFERs produktverden på nytt for hvert prosjekt. Alle produktene kommer fra en moderne serieproduksjon med prosessovervåking som sikrer konstant høy kvalitet. At SSI SCHÄFER behersker sin intralogistikk, viser de mange automatiserte installasjonene verden over. Og SSI Mechatronics arbeider raskt: Innen tre dager etter teknisk avklaring, skal systemintegratoren ha mottatt et tilbud. Alt etter ordreomfang utleveres komponentene fra fabrikken innen tolv uker. Dersom det er ønskelig, kan SSI SCHÄFER bidra med sin omfattende erfaring også under planleggingen, for eksempel ved utforming av arbeidsplasser eller optimering av layouten. På denne måten blir komponentvirksomheten en vinn-vinn-situasjon.

I hvilken retning vil SSI Mechatronics utvikle seg? Hva er målene?

SSI Mechatronics har etablert seg som et suksessrikt forretningsområde med fokus på det internasjonale komponentmarkedet. Med ca. 70 SSI SCHÄFER-selskaper rundt omkring i verden får de lokale systemintegratorene god hjelp. Vi jobber fortsatt for å gjøre SSI SCHÄFER kjent som komponentleverandør for intralogistikk. Når SSI SCHÄFER også har blitt systemintegratorenes førstevalg når det gjelder komponenter, da har vi lyktes. Vi arbeider hardt og med stort engasjement for å oppnå dette hver dag.

Arnold Lanz, visepresident Hub Development & Integrator Business hos SSI SCHÄFER

arnold_lanz.jpg

Komponentleverandør for ditt intralogistikkprosjekt

SSI SCHÄFER tilbyr enkeltkomponenter og systemer fra den brede produktporteføljen for sammenbinding av maskiner og anlegg.

upd_35_ecom_1825x871.jpg

update - company magazine

Update 35

Ingen elementer tilgjengelig

Kontakt person

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Telefon: +49 2735 70-395 E-post: lea.werthebach@ssi-schaefer.com