2022_News_Hero_LogiMAT.png

LogiMAT 2022

SSI Schäfer presenterer fremtidssikret intralogistikk som tar høyde for endrede behov

  • Fremtidssikrede logistikksystemer er fleksible, skalerbare og bærekraftige

  • Logistikkprogramvare som nøkkelen til prosessoptimalisering langs forsyningskjeden

  • SSI Schäfer som pålitelig partner for løsninger for materialhåndtering som vokser sammen med kunden


I netthandelens tid, med maksimal kundefokusering og mange typer tjenester, har ordrestrukturene og gjennomstrømningstidene i intralogistikken endret seg dramatisk. For å kunne sette disse mangesidige behovene inn i effektive logistikkstrukturer trenger selskapene fleksible logistikksystemer som samarbeider i et perfekt nettverk, og disse må kunne styres i transparente prosesser ved hjelp av kraftig logistikkprogramvare. SSI Schäfer dekker hele dette komplekse området, og på LogiMAT 2022 vil selskapet vise hvordan fremtidssikker intralogistikk gir kundene et konkurransefortrinn. Steffen Bersch, konsernsjef for SSI Schäfer Group: "Som en av markedets ledende løsningsleverandører er det vår målsetting å skape verdi for kundene gjennom innovative produkter, fremragende prosjektering og pålitelige partnerskap som leder dem trygt inn i fremtiden for intralogistikk."


På standen i Hall 1 vil SSI Schäfer vise hvordan små og mellomstore bedrifter kan delautomatisere prosessene på en enkel "plug & play"-måte og til en fordelaktig pris. Resultatet er at prosessene knyttet til lagring, transport og plukking akselereres, at den tilgjengelige plassen utnyttes mer effektivt, og at ergonomiske arbeidsflyter kan garanteres. Byggesteinene i disse løsningene er blant annet førerløse kjøretøy, mobile reolsystemer og kanallagersystemer med SSI ORBITER® og SSI LOGIMAT® Vertical Lift Module, som vil være utstilt på messen.


Et annet fokusområde er intelligente automatiseringsløsninger som for eksempel robotsystemer, shuttler og takhengte transportører som kan håndtere sammensatte ordrer innenfor et effektivt flerkanals logistikksystem. Blant annet vil logistikkløsninger for dagligvare, mote, helse- og kosmetikk samt produksjon bli presentert på standen.


Nøkkelelementet i de dynamiske systemene er logistikkprogramvaren WAMAS®, som benytter sanntidsanalyser, smart databehandling og optimaliseringsalgoritmer til å styre de komplekse lagerprosessene på optimal måte og sikre sømløs transparens. Den modulbaserte SSI Schäfer-programvaren, som gjentatte ganger har høstet anerkjennelse og bevist sin kvalitet, integreres sømløst med kundens behandlings- og systeminfrastruktur og sammenkobler oppstrøms og nedstrøms systemer i et helhetlig system. Også SAP-løsninger er en del av programvarekompetansen hos SSI Schäfer – etter overtakelsen av aksjemajoriteten i SWAN i 2021 rangeres selskapene i fellesskap blant de fem største leverandørene innen SAP-logistikk.


Et spesielt høydepunkt på standen er fremvisningen av Vertical Farming-løsningen som SSI Schäfer, i kraft av sin rolle som offisiell partner i German Pavilion-sammenslutningen, nylig presenterte på Expo 2020 i Dubai. Denne innovative og bærekraftige løsningen ble utviklet i samarbeid med Infarm, et rasktvoksende, globalt selskap for dyrking i byområder, som nå også er representert i Europa.


På standen vil SSI Schäfer vise hvordan små og mellomstore bedrifter kan delautomatisere prosessene på en enkel "plug & play"-måte og til en fordelaktig pris. Et eksempel er systemkombinasjonen av SSI LOGIMAT® Vertical Lift Module og AGV WEASEL®. Denne muliggjør effektiv plukking av smådeler på steder med svært begrenset plass.

einlagerung_DUD9712-1.tif


Intelligent automatisering av løsninger er et av fokuspunktene på standen til SSI Schäfer. Et eksempel er det takhengte transportørsystemet med posesortereren SSI Carrier. Det egner seg for parallell håndtering av ulike distribusjonskanaler og muliggjør effektiv returbehandling.

Fenix_576_Matrixsorter.tif


Den standardiserte logistikkprogramvaren WAMAS® styrer og optimaliserer prosessene på lageret og sikrer sømløs transparens langs forsyningskjeden. Også SAP-løsninger er en del av programvarekompetansen hos SSI Schäfer – etter overtakelsen av aksjemajoriteten i SWAN i 2021 rangeres selskapene i fellesskap blant de fem største leverandørene innen SAP-logistikk.

HR_WAMAS_Lighthouse_Screens_Closeup_DRUCK_SSI-1342-1.jpg


SSI Schäfer på LogiMAT-messen i Stuttgart / 31. mai – 2. juni 2022 / hall 1 D21

SSI Schäfer, april 2022

Kontakt person

Lea Werthebach PR Manager Telefon: +49 2735 70-395 E-post: lea.werthebach@ssi-schaefer.com