SSI Orbiter®

SSI Orbiter: Automatisert pallehåndtering for høyeste effektivitet på kanallageret

Ved siden av den spesielle stålstrukturen for kanallageret, består SSI Orbiter av kanalkjøretøyet og den tilhørende parkeringsstasjonen (også kalt dokkingsstasjonen). Reolkanaler der shuttle-systemet skal brukes, er utstyrt med en sentreringskonsoll i fronten.

Orbiter og parkeringsstasjonen settes inn i den patenterte sentreringskonsollen til den ønskede reolkanalen med en gaffeltruck. Sentreringskonsollen forhindrer feilposisjoneringer samt materialskader og sørger dessuten for innsparing av tid ved plassering av varene. Dette utgjør en stor fordel, spesielt i de øverste nivåene. Gaffeltrucken tar da opp lagringspallen og setter den ned på vår Orbiter, som transporterer pallen til den nærmest mulige lokasjonen i kanalen.

Pallebevegelsene i kanalsystemet er mulig både etter FILO- og FIFO-prinsippet. Ved prinsippet First In Last Out (FILO) blir pallene kun lagret inn og tatt ut via en betjeningsside av reolen. Ved prinsippet First In First Out (FIFO) kan de lagrede pallene også tas ut igjen fra den overfor liggende reolsiden. Den helautomatiske reorganisasjonen av kanalen muliggjør også den fortløpende påfyllingen til logisk oppfyllelse av FIFO-prinsippet.

Mens Orbiter-systemet setter inn pallene, kan gaffeltrucken allerede ta opp den neste pallen for å fylle systemet på nytt. Dette betyr at du vinner en mengde tid, og derav følger en vesentlig økning av effektiviteten.

Systemet er også egnet til bruk for dypfryste varer og kan håndtere over 100 forskjellige typer paller etter regionale, nasjonale og internasjonale standarder.

INTELLIGENT TEKNIKK SØRGER FOR OPTIMAL EFFEKTIVITET

MAKSIMAL EFFEKTIVITET I KANALLAGERET

 

FUNKSJONER OG KRAV

I og for seg er en shuttle-løsning ingen nyhet på området intralogistikk. Avgjørende på dette feltet er de særegenhetene som skiller konkurrentene seg imellom. SSI Orbiter er tilpasset det globale markedets krav til sikkerhet og effektivitet:

  • Energiforsyning via holdbare og dypfrys kompatible batterier

  • Innovativ løftemekanikk uten hydraulikk

  • Sikker transport av Orbiter takket være parkeringsstasjonen samt lav risiko for uhell. På denne måten unngås dyre reparasjoner og stillstandstider på lageret

  • Høyeste sikkerhet på lageret

  • Brukervennlig gjennom en lettvint betjening og en ergonomisk design

  • Orbiter-systemet er også egnet til bruk for dypfryste varer

Systemet leveres deg komplett - one stop.

Alle systemets standard komponenter som eksempelvis reoler, shuttle-kjøretøy og sikkerhetselementer stammer utelukkende fra produksjonsbedriftene til SSI SCHÄFER.

Schäfer Orbiter System

Kjørekommandoene til Orbiter-systemet overføres via trådløs fjernbetjening. Denne fjernbetjeningen er meget enkel å betjene, takket være en logisk og lett forståelig bildefremstilling. Gjennom funksjonsknappen kan funksjoner som radiokanalskifte og batteri-statusvisning brukes. Med dens robuste design er den spesielt godt egnet for den tøffe lagerhverdagen. Når oppdraget er avsluttet, vender shuttle-kjøretøyet automatisk tilbake til parkeringsstasjonen.

LAST NED

Brochure SCHAEFER ORBITER® SYSTEM DE

Brochure SCHAEFER ORBITER® SYSTEM DE

1.4 MB

HVORDAN KAN VI HJELPE?