Spare Parts Icon.jpg

Global reservedelsservice

Som vår forretningspartner står vår omfattende reservedelsservice til disposisjon for deg – hele døgnet rundt og over hele verden, der hvor du trenger den. Vårt spektrum av tjenester omfatter avviklingen og gjennomføringen av reservedelsbestillinger og -leveringer, opprettelse av reservedelslister, sammensetting av reservedelspakker og reparasjon av reservedeler.

  • Reservedelspakker «Minimum» (minstebehov av kritiske deler for systemets tilgjengelighet) og «Recommended» (dekking av reserve- og slitasjedelsbehovet over hele garantitiden)

  • Opprettelse av individuelle reservedelspakker som er tilpasset kundens ønske

  • Serviceportal/webshop med anleggspesifikk dokumentasjon av delene

  • Aktivt ”end-of-live-managment” med passende alternativer


Du kan bestille dine reservedeler døgnet rundt i vår webshop. Levering av reservedelene følger da innen den garanterte leveringstiden og til faste priser.

  • Gjennomsiktig avbildning av hele systemstrukturen med referanse til den tilsvarende stasjonen

  • Integrasjon av alle delsystemer

  • Bestill arkivering for gjentagende bestillinger

  • Bestillings- og leveringssporing