artificial_intelligence_03

Varetilgjengelighet

For intralogistikken betyr denne utviklingen at vareflyten i stadig større grad akkompagneres av dataflyt. Disse datene garanterer at leverandørkjedene er transparente nok. Derfor kreves den samme pålitelige tilgjengeligheten som for selve varene. Dette er helt avgjørende for å kunne gi kundene informasjon om leverandørens lagerstatus i sanntid, og lar dem se status på sin bestilling når som helst. På grunn av disse stadig mer kompliserte prosessene i intralogistikk, blir informasjonsteknologi en stadig viktigere strategisk faktor. Utallige prosesser må vises og presenteres på en transparent måte i manuelle, delautomatiserte og helautomatiserte lageranlegg.

NæringsmiddelbransjenMatvarebransjen, og da spesielt netthandel av mat, stiller svært spesifikke og ekstremt høye krav til intralogistikksystemer. Produktutvalget er ofte stort og raskt økende. Kundestrukturen er variert, og strekker seg fra internasjonale virksomheter til småbutikker. Generelt er varene skjøre, og har kort holdbarhet. Derfor må utløpsdatoer og batchnumre spores løpende, og varene må håndteres ekstremt varsomt. Virksomheten involverer dessuten mange små ordre med korte bestillingstider og leveringsvinduer. Dessuten må man ta høyde for sesongvariasjoner og til og med ukentlige økninger i etterspørselen. For å imøtekomme disse utfordringene og garantere varetilgjengeligheten, trenger kundene et intralogistikksystem med høy ytelse, som er både skreddersydd men også skalerbart.