Schäfer Scan Machines

Schäfer Scan Machines – Digitalisering og sortering i en og samme prosess

Spesielt i legemiddels- og kosmetikk industrien må det være mulig å spore tilbake plukkingen av følsomme produkter, og den må være så feilfri som overhodet mulig. Det er svært viktig å sørge for at det er mulig å forfølge tilbake parti- og serienumrene. Til foretak med disse kravene tilbyr SSI SCHÄFER en hel rekke løsninger til automatisering som på en enkel måte kan integreres i eksisterende lagermiljøer. 

Produktlinjen Schäfer Scan Machines omfatter tre løsninger til produktidentifikasjon og plukking av nøyaktig antall varer med en vekt inntil 1 kg:

  • SSI Order Verifier: Til automatisk kontroll og dokumentasjon av kundeordreer

  • Batch Pick ’n’ Scan Sorter: Til skanning og sortering av ordrer 

  • A-Frame med enkeltproduktlesing (Scan Machine som integreres ved A-Frame): Til helautomatisk registrering og plukking av produkter


Schäfer Scan Machines gjør seg bruk av intelligente bildebearbeidingsteknologier. Skanneren leser 1D- og 2D-strekkoder fra seks sider og identifiserer og dokumenterer artikler ved en gjennomstrømningshastighet på inntil 2 m/s. 

Dine fordeler:

  • Feilfri plukking som kan etterspores

  • Registrering av parti- og serienumre

  • Enkel integrering i eksisterende lagre

  • Bruksområder: I første rekke på legemiddels- og kosmetikk industrien

SSI Order Verifier

SSI Order Verifier

Batch Pick’n Scan Sorter

Batch Pick ’n Scan Sorter

A-Frame Picking System

A-Frame

Ingen elementer tilgjengelig

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]